brak danych
ścieżka edukacyjno- przyrodnicza

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
Na terenie Wioski Zdrowego Życia, obok tzw. Wesołej Łączki przygotowano teren przeznaczony do prowadzenia zajęć przyrodniczych. Znajdują się tu tablice z opisem łąki,  porastających ją roślin, krzewów oraz jej mieszkańców: gadów, płazów, ptaków, a także ssaków. Przejście ścieżki edukacyjno-przyrodnicznej może być dobrym wprowadzeniem do spaceru po pobliskich bagnach i lasach, gdzie odkrywać można bogactwo dąbrowskiej fauny i flory.

Kontakt:
Anna Tulin, tel.  094 314 93 68, kom. 698-649-771, mail: annatulin@interia.pl

Webmaster: Marcin Sadowski