brak danych
Historia kościoła

KOŚCIÓŁ FILIALNY W DĄBROWIE pw. Św. Stanisława Kostki.

Jest to kościół gotycki z drugiej połowy XIV wieku, częściowo przebudowany w połowie XIX wieku. Najstarszą jego częścią jest prezbiterium.
Wpisany do rejestru zabytków 25 kwietnia 1964 roku pod numerem A 391.

Kościół gotycki o kształcie prostokąta z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu, czworoboczną wieżą od zachodu i dobudówką od południowego wschodu. Kościół zbudowany z cegły i kamienia polnego z wmurowanymi kamieniami młyńskimi. Kościół był przebudowywany i powiększany. Najstarszą jego częścią jest prezbiterium. Za czas jego budowy przyjmuje się datę pokoło 1400 r. Pierwotnie kościół został poświęcony Sw. Wawrzyńcowi. Relikwie świętego miały znajdować się wraz z dokumentami biskupa Martina Cantha z 1507 roku w drewnianej kapsule. Po koniec XIX wieku zostały przekazane do Muzeum w Szczecinie?.

 Kościół w Dąbrowie znajduje się w centrum parafii. Nic dziwnego że właśnie tu skupia się najważniejsza działalność parafii. Kościół odgrywa również ważną rolę w pracy katechetycznej, ponieważ znajduje się w nim salka katechetyczna. Obok kościoła znajduje się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
W okresie wakacyjnym organizowane tu są kolonie dla dzieci i młodzieży z południowej Polski.
Okolice Dąbrowy szczególnie odwiedzane przez turystów, również zagranicznych dla których kościół w Dąbrowie stanowi jeden z atrakcyjniejszych i cenniejszych obiektów historycznych w tym rejonie.
Stanowi on więc także podstawę ruchu turystycznego w tej okolicy i jego rola zarówno dla mieszkańców jak i turystów z pewnością wzrośnie w przyszłości.

Webmaster: Marcin Sadowski